Pırlanta ve 14 Ayar Altın Ürünlerde Vade Farksız 3 Taksit İmkanı
Certified Diamond
Koçak'tan
Pırlanta Güvencesi

Certified Diamond, sahip olduğunuz Koçak pırlantaların kalite ve orijinalliğini güvence altına alır. Siz de pırlantanıza özel Certified Diamond kodunu kullanarak web sitemizden dilediğiniz an eşleşme kontrolü yapabilirsiniz.

Ürününüz Doğrulandı Gerçek Bir Koçak Mücevherine Sahipsiniz

Certified Diamond

Mücevherinize ait özellikler

Genel Kişisel Verilerin Korunması Politikası

FRV Bilgi Teknolojileri Anonim A.Ş.

Genel Kişisel Verilerin Korunması Politikası 

 

FRV Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (Şirket) olarak mahremiyetinize ve kişisel verilerinizin güvenliğine önem vermekteyiz.  Kişisel verilerinizin ve mahremiyetinizin korunması bizim için sadece kanuni bir yükümlülüğün yerine getirilmesinden ibaret değil, iş modelimizle güvenle ve gönül rahatlığıyla tasarrufta bulunmanız için temel bir taahhüdümüzdür.

 

Bu Genel Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın (Politika) amacı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca temas ettiğimiz kişisel veriler veya kişisel olmayan verilere ilişkin, Şirket’in genel anlayışını ve ruhunu sizlerle paylaşmak; bu kapsamda değerli ziyaretçilerimizi bilgilendirmektir. Bu kapsamda Şirket, Kanun’da öngörülen ilkeler kapsamında, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili Kanun’dan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu Politika’da sizlere kişisel verilerin işlenmesi süreçlerine ilişkin bilgi vermeye ve sizleri en iyi şekilde bilgilendirmeye çalışacağız.

 

 1. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

 

Şirket, kişisel verileri, internet siteleri ve mobil aplikasyonlar, sosyal medya hesapları, Şirket e-posta adreslerine gönderilen iletiler, çerezler, faks, posta, adli ve idari makamlardan kendisine gönderilen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak toplamaktadır.

 

Kişisel verileriniz, Şirket ile aranızdaki hukuki ilişkinin niteliğine göre (örneğin, müşteri, potansiyel müşteri, çalışan, çalışan adayı, tedarikçi) farklı hukuki sebeplerle işlenmektedir. Keza, sürecin niteliğine göre de (örneğin, internet sitesi kullanımı gerçekleştirilirken) farklı nitelikte kişisel veriyi toplamaktayız.

 

Bu kişisel veri işleme faaliyetlerinden, halka açık olabilecek kapsam ve sınırlardaki kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin hukuki sebep, toplanan veri kategorileri ve diğer işleme faaliyetlerine ilişkin detayları ilgili aydınlatma metninde sizlerle paylaşmaktayız.

 

 • Çalışan Adayı Aydınlatma Metni
 • Çalışan Aydınlatma Metni
 • Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metni
 • Müşteri Aydınlatma Metni
 • İlgili Kişi Başvuru Formu
 • Ürün Sorgulama Aydınlatma Metni
 • Bayilik Aydınlatma Metni
 • İnternet Sitesi Çerez Politikası

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği

 

Şirket olarak, tüm süreçlerimizde faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesini temin etmek ve sizlere en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktayız. Şirket, kişisel verilerini işlediği süreç ve kişisel verisi işlenen farklı kişi gruplarına göre farklı alt amaçlarla kişisel verileri işlemektedir. Her bir aydınlatma metninde, kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği detaylı olarak yer almaktadır. Lütfen ilgili aydınlatma metinlerini referans alınız.

 

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Şirket, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Lakin, iş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilerle aktarmak durumundayız. Ayrıca, sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirebilmesi için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması çok önemlidir. Bunun için de muhtelif iş ortaklarıyla ve hizmet sağlayıcılarla çalışmak durumundayız. Her koşulda kişisel veri aktarımları, güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

 

Kişisel verileriniz, işleme amacının gerektirdiği durumlarda ve sadece bununla sınırlı olarak şirket içi aktarılmakta, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerle, iş ortaklarıyla, hissedarlarla, tedarikçiler ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla Kanun’da belirtilen kurallar çerçevesinde paylaşılmaktadır. Her bir aydınlatma metninde, kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği ve hangi amaçlarla üçüncü kişilere aktarıldığı detaylı olarak yer almaktadır. Lütfen ilgili aydınlatma metinlerini referans alınız.

 

 1. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

 

Şirket, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerin hatalı kullanımını, hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere yetkisiz erişimi, verilerin ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktayız.

 

Şirket, işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak aşağıdaki teknik ve idari tedbirleri almaktadır:

 

Anti-Virüs: Şirket’in bilgi teknolojileri altyapısında bulunan tüm PC ve sunucularda periyodik olarak güncellenen anti-virüs uygulaması yüklüdür.

 

Firewall: Şirket sunucularını barındıran veri merkezileri, periyodik olarak güncellenen yazılım yüklü firewalllarca korunmakta olup, ilgili yeni nesil firewalllar tüm personellerin internet bağlantılarını kontrol etmekte ve bu kontrol sırasında virüs ve benzeri tehditlere karşı koruma sağlamaktadır.

 

VPN: Sunucu sistemlerimize IP-SEC VPN ile bağlanmakta olup, iki nokta arasındaki trafik şifreli bir şekilde iletilmektedir.

 

Kullanıcı Tanımlamaları ve Need to Know: Şirket ve çalışanlarının Şirket sistemlerine olan yetkileri sadece iş tanımları ile gerekli olduğu ölçüde sınırlandırılmış olup, herhangi bir yetki ve görev değişikliği söz konusu olması durumunda sistemsel yetkileri de ivedi olarak güncellenmektedir. Tüm çalışanlarla ayrıca kapsamlı Bilgi Güvenliği, Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Taahhütnamesi akdedilmiştir.

 

Bilgi güvenliği tehdit ve olay yönetimi. Şirket sunucularında ve firewallarında oluşan olaylar “Bilgi Güvenliği Tehdit ve Olay Yönetimi” sistemine aktarılmaktadır. Bu sistem güvenlik tehdidi oluştuğunda sorumlu personelleri uyarmakta ve ivedi bir şekilde tehdide cevap verilmesi imkânı sağlamaktadır.

 

Sızma Testi: Periyodik olarak Şirket sistemindeki sunuculara, bilgisayarlarına ve örnek bir uygulamaya sızma testi manuel olarak tedarikçi bir firma tarafından yapılmaktadır. Bu test sonucunda oluşan güvenlik açıkları kapatılarak, ilgili güvenlik açıklarının kapatıldığına dair doğrulama testi yapılmaktadır.

 

SSL: Kişisel verilerin alındığı web sitesindeki tüm alanlar SSL ile korur.

 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS). Şirket bünyesinde oluşturulan BGYS toplantılarında kontrol forumda yer alan başlıklar aylık olarak bilgi teknolojileri direktörü ve finansal işler müdürü tarafından denetlenmektedir.

 

Eğitim. Şirket çalışanlarının çeşitli bilgi güvenliği ihlallerine karşı farkındalıklarını artırmak ve bilgi ihlali olaylarında insan faktörünün etkisini en aza indirmek için çalışanlara düzenli periyotlarla eğitim verilmektedir.

 

Fiziksel veri güvenliği. Kâğıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar. Özel nitelikli verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemleri (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alınmaktadır.

 

Yedekleme. Şirket periyodik olarak sakladığı verilerin yedeklenmesini sağlar. Yedekleme mekanizması olarak ilgili mevzuat ve bu Politika hükümlerine uygun olmak kaydıyla, bulut alt yapı sağlayıcılarının sağladığı yedekleme imkânlarını kullanmasının yanında gerekli gördüğü durumlarda kendi geliştirdiği yedekleme çözümlerini de kullanır.

 

Gizlilik sözleşmesi. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlarla gizlilik sözleşmeleri yapılmaktadır.

 

Şirket’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Şirket tarafından işletilen platformlara veya Şirket sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirket bu durumu ilgili mevzuatta öngörülen sürelerde sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanması ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

 

Şirket, işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’nda ve ilgili veri envanterlerinde bu süreler detaylı olarak belirlenmiştir.

 

Şirket, iş süreçleri kapsamında fiziki, elektronik, web sitesi, e-posta gibi kanallardan toplayarak işlediği kişisel verileri, Kanun madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi uyarınca ilgili kişisel verileri silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

 

Şirket, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanan Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak yer almaktadır.

 

 1. İlgili Kişinin Hakları

 

İlgili kişinin Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda belirtilmiştir:

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • 11’inci maddenin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

İlgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Şirket internet sitesinden erişebileceğiniz İletişim Formu’nu doldurarak, İlgili Kişi Başvuru Formu’nu Şirket resmi e-mail adresi olan online@kocak.com.tr üzerinden veya Şirket’in Alemdar Mahallesi Taşsavaklar Sk. Bayoğlu Han Apt. No: 2 A Fatih / İstanbul adresine ileterek gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz. Telefon üzerinden gerçekleştirilen taleplerde, ardından diğer usullere uygun bir başvuru yapılması için yönlendirme yapılacaktır.

 

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirket, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

İlgili kişiler olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı