Pırlanta ve 14 Ayar Altın Ürünlerde Vade Farksız 3 Taksit İmkanı
Certified Diamond
Koçak'tan
Pırlanta Güvencesi

Certified Diamond, sahip olduğunuz Koçak pırlantaların kalite ve orijinalliğini güvence altına alır. Siz de pırlantanıza özel Certified Diamond kodunu kullanarak web sitemizden dilediğiniz an eşleşme kontrolü yapabilirsiniz.

Ürününüz Doğrulandı Gerçek Bir Koçak Mücevherine Sahipsiniz

Certified Diamond

Mücevherinize ait özellikler

İnternet Sitesi Kullanım Koşulları Metni

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

 

 1. TARAFLAR

 

Bu Kullanıcı Sözleşmesi (Sözleşme), Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Blv. No: 17/115 Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren FRV Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (FRV) ile Kullanıcı arasında akdedilmiştir. Bu Sözleşme’de FRV ile Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

Kullanıcı, Site’yi ziyaret ederek/erişim sağlayarak bu Sözleşme’de yer verilen tüm hüküm ve koşulları okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini elektronik ortamda onayladığını kabul ve beyan eder. Bu Sözleşme, Site kullanılırken herhangi bir durumda uyulması gereken şart ve koşullar başta olmak üzere Kullanıcılar’la Site’nin kullanılması amacıyla hazırlanan diğer metinlerde bulunmayan hususların düzenlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

 

 1. TANIMLAR

 

Bu Sözleşme’de;

 

Genel Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Site’de bulunan, Kullanıcılar’ın onayladığı, Kullanıcılar’ın verilerinin ne şekilde ve ne amaçla işlendiğinin ve FRV’nin gizlilik politikalarının detaylandırıldığı metni,

 

İnternet Sitesi Çerez Politikası: Site’de bulunan, Kullanıcılar’ın onayladığı, Kullanıcılar’ın verilerinin çerezler aracılığıyla ne şekilde ve ne amaçla işlendiğinin detaylandırıldığı metni,

 

Kullanıcı: Site’ye erişim sağlayarak FRV tarafından sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek kişileri,

 

Site: FRV’nin sahibi olduğu, https://www.kocak.com.tr/  veya FRV tarafından belirlenen başka bir alan adı altındaki internet sitesini ve bağlantılı web uygulamalarını,

 

Ürün(ler): Tüm hakları FRV’ye ait olan ve Kullanıcılar’ın Site üzerinden tanıtıcı bilgilerine erişebileceği veya satın almak için FRV’ye Site üzerinden sipariş talebi gönderebileceği her türlü ürünü

 

ifade edecektir.

 

 1. KONU VE AMAÇ

 

  1. Sözleşme’nin konusu, Kullanıcılar’ın Site’yi kullanımı ve Site üzerinden sunulacak hizmetlerin şart ve koşullarının tespiti ile Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

  1. Site’de yer alan Genel Kişisel Verilerin Korunması Politikası, İnternet Sitesi Çerez Politikası, Site içerisinde yer alan ve ilgili Kullanıcılar tarafından onaylanan diğer sözleşmeler, tüm politika ve kurallar bu Sözleşme’nin eki niteliğindedir ve ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcılar, Site’yi kullanarak bu Sözleşme ve eklerini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul eder.

 

  1. Site, tüm alt bileşenleriyle ve alan adlarıyla birlikte bir bütün teşkil eder ve http, https, ftp, dns, veri tabanı, mobil, iOS, Android, e-posta, API ve benzeri tüm servisleri ve Site üzerine yüklenen doküman, fotoğraf, video ve benzeri her türlü dosya fiziksel olarak nerede barındırıldığına bakılmaksızın bu Sözleşme hükümlerine tabidir.

 

 1. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

  1. FRV’nin sunduğu hizmetlerin amacı, Kullanıcılar’a, Site’ye erişim sağlayarak FRV’ye ve Ürünler’e ilişkin tanıtıcı bilgilere ulaşma ve FRV ile iletişime geçme imkanı sağlamaktan ibarettir. Kullanıcı, bu Sözleşme ve eklerinde tanımlanan koşullar altında ve yasal sınırlar çerçevesinde Site’den faydalanmak konusunda sınırlı bir kullanım hakkına sahiptir.

 

  1. Bu Sözleşme, yalnızca FRV ve Kullanıcılar arasında olup, Kullanıcılar ile üçüncü kişiler arasında akdedilen diğer metinlerden bağımsızdır. FRV söz konusu kişilerin arasındaki ilişkiden, söz konusu sözleşmelerden kaynaklanan hiçbir borç, taahhüt ve yükümlülükten hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 

  1. Kullanıcı, Site’ye erişim sağlarken, Site’de sunulan hizmetlerden faydalanırken ve Site’de herhangi bir işlemi yerine getirirken, bu Sözleşme'de ve FRV ile akdetmiş olduğu veya akdedeceği diğer sözleşmelerde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, hukuka aykırı herhangi bir faaliyette bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Site’yi ziyaret etmekle veya kullanmakla veya Kullanıcı olmakla, Site’nin kullanılmasına ilişkin tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını taahhüt eder.

 

  1. Gerçek kişi Kullanıcılar, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre reşit olduğunu ve kısıtlı olmadığını, kabul, beyan ve taahhüt eder. Reşit olmayan ve/veya kısıtlı kişiler, kayıt işlemlerini tamamlamış ve/veya Site’yi kullanıyor olsa dahi Kullanıcı olmanın sağladığı hak ve yetkilerden yararlanamaz. Aksi yöndeki talep ve işlemler FRV’nin sorumluluğunda değildir. 18 yaşını doldurmamış veya verdiği bilgilerde tutarsızlık olduğu tespit edilen Kullanıcı’nın üyeliği iptal edilir. Kullanıcı’nın vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı FRV’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. FRV’nin, tüzel kişiliğin ticaret sicil kayıtları veya diğer gizli olmayan resmi şirket evrakını talep etme hakkı saklıdır.  

 

  1. Kullanıcılar, Site’yi kullanırken; bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda örnekseme niteliğinde sayılan hukuka ve ahlaka aykırı veya Site’den yararlanmayı zedeleme ihtimali bulunan eylemlerde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında olası bir aykırılık nedeniyle doğan zararlardan FRV’nin herhangi bir sorumluluğu ve/veya tazminat yükümlülüğü bulunmamakta olup, Kullanıcı’nın bu maddeye aykırı hareket etmesi halinde FRV, bu Sözleşme’yi 7.2’nci madde uyarınca feshetme hakkına sahiptir. Bunlara ek olarak, FRV’nin hukuki ve cezai yollara başvurma hakkı saklıdır.

 

 • Bu Sözleşme ile Sözleşme bağlantılı metinlerin hükümlerini ve/veya Site aracılığıyla akdedilebilecek diğer sözleşme hükümlerini ihlal etmek,
 • Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ile internet kullanımına ilişkin düzenlemelere aykırı davranmak,
 • Site üzerinden eksik, hatalı ve yanıltıcı bilgi vermek,
 • Kendisi ile ilgili güncel ve doğru bilgiler vermemek, hukuka aykırı olarak elde edilmiş başka bir kişiye ait bilgileri kullanmak,
 • Diğer Kullanıcılar’ın bilgilerini hukuka aykırı olarak elde etmek veya elde etmeye teşebbüs etmek,
 • Kendisine ait olmayan bilgiler ve/veya belgeler (gerçek veya hayali) ile Site’yi kullanmak ve/veya IP adresini değiştirerek/gizleyerek ya da başka yollarla FRV’yi kendi kimliği hakkında yanıltacak şekilde Site’yi kullanmak,
 • FRV tarafından yayımlanan bilgileri hukuka aykırı bir şekilde değiştirmek, kullanmak veya değiştirmeye ve kullanmaya çalışmak,
 • FRV ve/veya üçüncü bir kişinin kişilik ve fikri mülkiyet hakları dâhil haklarını ihlal etmek,
 • Hukuka aykırı, müstehcen, başkalarının mahremiyetini ihlal eden, pornografik, çıplaklık içeren ya da tasvir eden herhangi bir içerik yüklemek, paylaşmak, yayınlamak,
 • FRV ve/veya üçüncü bir kişinin itibarını zedeleyici veya FRV’nin faaliyetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak,
 • İletilmesi hukuka aykırı olan bilgileri iletmek ve/veya zincir posta (chain mail), yazılım virüsü gibi zararlı verileri paylaşmak,
 • Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden, haksız rekabet teşkil eden hukuka ve/veya ahlaka aykırı bilgi veya belge paylaşmak veya imzalamak,
 • Site’nin çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek/engelleyecek davranış ve faaliyetlerde bulunmak, Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmak, güvenlik sistemlerini engellemek ve
 • Otomatik programlar hazırlayarak Site’yi kullanılmaz hale getirmek veya bu yönde girişimde bulunmak.

 

  1. Site’ye ilişkin aşağıdaki durum ve koşulların oluşması halinde FRV’nin sorumluluğu ve/veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktadır:

 

 • Kullanıcı’nın Site’nin gerekli güncellemelerini zamanında ve/veya doğru bir biçimde yapmaması ve bu nedenle doğrudan ve/veya dolaylı olarak zararın meydana gelmesi,
 • Kullanıcı’nın Site’yi hukuka aykırı bir amaç için kullanması ve bu nedenle zararın meydana gelmesi,
 • Site’nin kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek performans kaybı, eksiklik, hata, kesinti, internet data paketi harcamaları, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkabilecek zararların meydana gelmesi,
 • Site’nin kullanımı sırasında açık bulunması gereken bildirim/bildirim ayarlarının Kullanıcı tarafından değiştirilmesi/kapatılması veya Site’nin devre dışı bırakılması ya da yanlış kurulması nedeniyle zararların meydana gelmesi.

 

  1. Kullanıcı, Site’de yaptığı işlemleri Site’ye teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı, Site’ye sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını beyan ve taahhüt eder.

 

  1. Kullanıcı, Site dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz, güncel ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. FRV’nin, Kullanıcı tarafından kendisine iletilen veya Site üzerinden Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve belgelerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme yükümlülüğü yoktur.

 

  1. Kullanıcı, kullandığı her türlü veri, bilgi veya içeriğin üzerinde yasal olarak hak sahibi olduğunu, hakkı kullanmaya ve üzerinde tasarrufta bulunmaya hukuken yetkili olduğunu ve bunların kullanımının fikri mülkiyet hakları, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu veya ilgili mevzuatı ihlal etmediğini ve herhangi bir kişiye veya şahsa zarar vermediğini kabul ve taahhüt eder.

 

  1. FRV, Site’de sunulan reklam kampanyaları ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. FRV, bu haklarını önceden bildirimde ve uyarıda bulunmadan kullanabilir.

 

  1. Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Site içerisinde FRV’nin kontrolünde olmayan bir takım internet sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir ve/veya sair surette yönlendirme yapılabilir. FRV tarafından yapılan yönlendirme bahsi geçen internet sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, internet sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. FRV, üçüncü kişilerin internet sitelerinin ve internet sitelerinde yer alan içeriklerin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, kampanya veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, internet sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklukların düzeltileceği, internet sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda Kullanıcı’ya herhangi bir beyan veya teminat vermemektedir. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portaller, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, sunulan hizmetler veya kampanyalar veya bunların içeriği hakkında FRV’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

  1. FRV, Site üzerinden sunduğu hizmetlerin sürekli aktif, erişilebilir, doğru, kesintisiz, hatasız, virüs veya diğer zararlı bileşenleri veya kusurları içermediğine dair hiçbir garanti vermemektedir ve herhangi bir sebeple (altyapısal ve/veya donanımsal sebepler vb.) Site üzerinden sunulan hizmetlerde meydana gelen herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi teknik sorunlardan dolayı meydana gelebilecek aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. FRV tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Site üzerinden yeni hizmetler sunabilir, hizmetleri sunmayı bırakabilir veya hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir.

 

  1. FRV, dilediği zaman bildirimde bulunmaksızın ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda Site’ye ve/veya hizmetlere erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

 

  1. FRV, Kullanıcı’ya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın veya izin almaksızın soruşturma, kovuşturma, idari inceleme, denetim, kalite kontrol, bilgi güvenliği, risk analizi ve benzeri amaçlarla ilgili mevzuata uygun olduğu sürece FRV hizmetleri kapsamında Kullanıcı’ya ait tüm veri, bilgi ve belgeyi kısmen veya tamamen inceleyebilir, denetleyebilir, görüntüleyebilir, izleyebilir, kaydedebilir, silebilir, işleyebilir ve yetkili mercilerle ve FRV’nin teknik danışmanları, hizmet sağlayıcıları, adli bilişim uzmanları başta olmak üzere ilgili üçüncü kişilerle paylaşabilir. Bu husus kişisel verilerin ihlali, telif ihlali veya ticari sırların ifşası olarak nitelendirilemez.

 

  1. Kullanıcı, Site’ye ve hizmetlere FRV tarafından belirlenen erişim yöntemleri ve araçları dışında başka bir yöntem veya araçla erişemez. Kullanıcı, erişim hakkı bulunmayan dosya veya hizmetlere erişemez. Bir sayfaya veya bilişim sistemine teknik bir hata sebebiyle erişim sağlanmış olunması, o sayfayı kullanmaya yönelik bir hak vermez. Kullanıcı’nın böyle bir durumda ilgili sayfaya erişmeyi derhal durdurması zorunludur.

 

  1. FRV, yürürlükteki mevzuata uyumu sağlamak adına herhangi bir zamanda Kullanıcı’dan ek bilgi, belge veya onay talep edebilecek olup; Kullanıcı, bu talepleri yerine getireceğini kabul eder.

 

 1. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

FRV, Kullanıcı'nın Site’de sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için Site üzerinden kendisine sağladığı gizli bilgilere ve kişisel verilere ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dâhil her türlü mevzuat ve https://www.kocak.com.tr/kvkk-bilgi adresinde yer alan Genel Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve https://www.kocak.com.tr/internet-sitesi-cerez-politikasi-ve-cerez-aydinlatma-metni adresinde yer alan İnternet Sitesi Çerez Politikası’ndan doğan yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul eder. Kullanıcı, sürekli olarak Site’yi ve Site’de bulunan Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni ile İnternet Sitesi Çerez Politikası’ndaki güncellemeleri takip etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda Kullanıcılar’ın bilgileri, başta Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni ve İnternet Sitesi Çerez Politikası olmak üzere, ilgili metinlerde yer verilen kapsamda ve sınırda işlenebilir.

 

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

  1. Kullanıcı, Site’nin FRV’ye ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. Site’nin içeriği 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yer alıp korunmaktadır. Site üzerinde yer alan her türlü yazılım, tasarım, kaynak kod, objekt kod, dizin, görsel veya içeriğin münhasıran hak sahibi kural olarak FRV’dir. Kullanıcı, Site üzerinde yer alan ve FRV’ye ait hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcılar, FRV ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dâhilinde bulunan reklamları, resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 

  1. FRV, bu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin verilmesi için, verilen hizmetlere ilişkin Site’de kullanılan ürün ve/veya hizmetlerin, projelerin, belgelerin, Site’ye ilişkin veya Site’de yer alan görsellerin, metinlerin, bültenlerin, sloganların, videoların, tasarımların, know-how ve her türlü ticari bilginin, illüstrasyonların, veri tabanının, sistem akışına ilişkin herhangi bir verinin, her türlü logo, amblem ve verilerin fikirlerin, FRV ve/veya iş ortaklarına ait ticari markalar ve ticari görünümlerin, akışların, kaynak kodlarının, araştırmaların, kodların, tekniklerin, istatistiklerin ve mali ve manevi haklarına ilişkin tüm fikri hakların tek sahipleridirler ve bu içeriklere ilişkin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve mevzuattan kaynaklanan tüm hakları münhasıran haizdir.

 

  1. Kullanıcı, Site’ye dair tersine mühendislik yapmayacağını ya da Site’nin kaynak kodunu bulmak, elde etmek veya kopyalamak amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, SPAM mail veya zararlı yazılım girişiminde bulunmayacağını, aksi halde FRV ve üçüncü kişiler nezdinde doğacak her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

 

  1. Bu Sözleşme, Kullanıcı tarafından Site’ye ilk kez erişim sağlandığı anda veya hizmetlerden yararlandığı anda yürürlüğe girecek olup; her Kullanıcı, bu Sözleşme hükümleriyle, bu Sözleşme’de öngörülen şekilde sona erdirilmediği sürece süresiz olarak bağlı olacaktır. Kullanıcılar Sözleşme’nin sona erme tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçlarını, Sözleşme sona erdikten sonra da ifa etmekle yükümlüdür.

 

  1. Kullanıcı’nın bu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi, hukuka veya ahlaka aykırı bir faaliyette bulunulduğunun tespiti halinde FRV, bu Sözleşme’yi bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir. Böyle bir ihlalden doğan/doğacak doğrudan dolaylı tüm zararlardan Kullanıcı sorumlu olup, FRV’nin mevzuattan doğan hakları ve rücu hakkı saklıdır.  

 

  1. FRV bu Sözleşme’yi ve/veya hizmetleri Kullanıcı’nın aykırı fillerinden bağımsız olarak her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden ve bildirimde bulunmadan, tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın ve derhâl yürürlüğe girecek şekilde sona erdirebilir. FRV, her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, Site’nin çalışmasını geçici bir süreliğine askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Site’nin kullanımının geçici bir süreliğine askıya alınması veya tamamıyla sona erdirilmesinden dolayı FRV’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

 1. DİĞER HÜKÜMLER

 

  1. FRV, bu Sözleşme ve eklerini dilediği zaman, kendi tercihine bağlı olacak şekilde, tek taraflı olarak herhangi bir yöntemle Site’de yayımlamak suretiyle ve/veya Kullanıcı’nın Site’de yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla Kullanıcı’yı bilgilendirerek değiştirilebilir. Değişiklikler, yayımlandığı ve/veya bildirildiği tarihte geçerli olacaktır. Kullanıcı, bu değişiklik ve güncellemeleri takip etmekle yükümlü olup; değişikliklerin yayınlanması ve/veya bildirilmesi ve Kullanıcı’nın Site’yi kullanmaya devam etmesi ile bu değişiklikleri kabul ettiği varsayılır.

 

  1. Kullanıcı, FRV’nin önceden yazılı onayı olmadan bu Sözleşme’yi, eklerini veya bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

  1. Bu Sözleşme kapsamında doğal afetler, savaş, iç savaş, seferberlik, grev, yangın, pandemi (salgın hastalık), infilak, ayaklanma, terör, siber saldırı, uzun süreli ve genel kapsamlı elektrik kesintisi, internet kesintileri, bilgisayar virüsleri, mevzuat değişikliği de dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere FRV’nin kontrolü haricinde gelişen, FRV’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği ve öngörülemeyen, Sözleşme’den doğan yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran olaylar, mücbir sebep sayılır. Bu maddede sayılan ve bu maddede yer almamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılabilecek nitelikte olan tüm durumlarda, FRV bu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından FRV’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 30 (otuz) günden uzun sürmesi halinde FRV, bu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

  1. Bu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahlinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. Bu Sözleşme'den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

  1. Bu Sözleşme ve eklerinden doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta FRV tarafından tutulan her türlü elektronik veya fiziki kayıt ve belge muteber, bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. Kullanıcı, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. Kullanıcı, bu Sözleşme ile FRV’nin temsilcisi, yetkilisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı, bayisi ve benzeri unvan ve statüleri kazanamayacağını bildiğini kabul eder ve kendisi ile üçüncü şahıslara karşı tüm evrakında, broşür ve ilanlarında, internet sitesinde, referansları arasında bu şekilde bir bildirimde bulunamaz.

 

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı